Sirküler: 185/19                                                                                                                                        09.05.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’in Yürürlüğe Girmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.05.2019 tarih ve 4823 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”in 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı