Sirküler: 185/17                                                                                                                                   22.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : 19.02.2015 tarih ve 059/15 sayılı sirkülerimiz.

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Mart 2017 dönemine ait olarak hazırlanan ve önceki dönemlerde aylık olarak CD ortamında gönderilen;

 Mersin Limanı  Mart 2017 ayı yük istatistik bilgileri.
 Mersin Limanı  Mart 2017 ayı yük istatistiği özet sayfası.

ilgi sirkülerimizde açıklandığı üzere Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter