Sirküler: 186/19                                                                                                                                         09.05.2019

 

                                                             ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Taslak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hk.Tebliğ’e İlişkin Görüşlerin İletilmesi

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birlğinin 07.05.2019 tarih ve 4824 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 32931 sayılı yazısında Taslak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’e ilişkin Birlik görüşlerinin talep edildiği belirtilerek, Birlik görüşlerinde esas teşkil etmek üzere söz konusu taslak Yönetmeliğe ait Odamız görüşlerinin gönderilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, bir örneği ekte sunulan Taslak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’e ait görüş ve önerilerinizin 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Taslak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ