Sirküler: 187/19                                                                                                                                                10.05.2019

 

                                                                                ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Türk Eximbank’a Yapılan Kredi Başvurularında Aracılık Etmeyen Kişilere İtibar Edilmemesi Hk.

İlgi    : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 10 Mayıs 2019 tarihli yazısı.

İlgi yazı ile; Türk Eximbank’a kredi başvurusunda bulunan firmalara aracılık ederek haksız menfaat sağlamaya çalışan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği bildirilerek, Türk Eximbank’ın konuyla ilgili duyurusu gönderilmiştir.

Türk Eximbank’ın konuyla ilgili duyurusunun bir örneği ek sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Duyuru