Sirküler: 189/19                                                                                                                                        13.05.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Tehlikeli Madde Denetimleri Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 09.05.2019 tarih ve 4931 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’in Geçici birinci maddesine göre trafik siciline tescilli “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden ADR/Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerektiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter