Sirküler: 189/17                                                                                                                                    22.05.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.05.2017 tarih ve 7823 sayılı, “Tunus’ta Yürürlüğe Giren Yeni Yatırım Mevzuatı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı