Sirküler: 190/17                                                                                                                                22.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ACİL VE ÖNEMLİDİR

Konu : Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması Kapsamında Görüş Talebi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.05.2017 tarih ve 8143 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; Japonya ile ülkemiz arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalamak üzere Japon tarafı ile müzakerelerin Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olduğu ve söz konusu anlaşmadan ülkemizce en üst düzeyde menfaat sağlanabilmesi amacıyla farklı hizmet sunumları açısından, Japon piyasasında karşılaşılan mevzuat ve uygulamaya ilişkin engeller ile hizmet sunucularımızın rekabet gücü açısından potansiyel arz eden sektörlere ilişkin değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu nedenle, bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin web sitesinde (www.tobb.org.tr) bulunan yazı eklerinin incelenmesini ve hazırlanan görüş ve değerlendirmelerinizin en geç 25 Mayıs 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter