Sirküler: 192/19                                                                                                                                  20.05.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Yaş Meyve ve Sebze Sektöründe Güncel ve Yenilikçi Uygulamalar Konferansı Hk.

İlgi    : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 16.05.2019 tarih ve 14602 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa İşletmeler Ağı Ofisi tarafından 28 Mayıs 2019 tarihinde 13:00-16:45 saatleri arasında Yaş Meyve ve Sebze Sektöründe Güncel ve Yenilikçi Uygulamalar Konferansı düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu Konferans programı, bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı