Sirküler: 192/17                                                                                                                               24.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.05.2017 tarih ve 8384 sayılı, “ATP Uygunluk Belgesinin Verilme Koşullarını Düzenleyen Bakanlık Genelgesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı