Sirküler: 194/19                                                                                                                                           21.05.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: 2019 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 17.05.2019 tarih ve E.38602 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile, 1 Eylül-30 kasım 2019 tarihleri arasında Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) gerçekleştirileceği, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personellerinin 1 Eylül-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Paris ve Tokyo MoU’da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanması ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen Liman Başkanlıkları ile Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından 1 Haziran-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı