Sirküler: 195/17                                                                                                                                     30.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Mersin Liman Başkanlığında Düzenlenecek STCW Yazılı Değerlendirme Sınavı Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 26.05.2017 tarih ve 2058 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Balıkçı gemilerinde çalışanlar için Liman Başkanlığında 06.06.2017 tarihinde saat 14:00’de iki oturum halinde STCW yazılı değerlendirme sınavı yapılacağı, sınava sadece balıkçılıkla ilgili birlik, dernek federasyona üye balıkçı gemilerinde görev yapan gemiadamlarının katılabileceği, balıkçı gemilerinde çalıştığını, çalıştığı geminin kayıtlı olduğu birlik, dernek ve kooperatifin yetkilisi tarafından alınan onaylı belge ile ispat edebileceği belirtilerek, alınan bu belge ile birlikte (DEB, Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Örneği ile) başvuran balıkçıların sınav müracaatlarının 26.05.2017-05.06.2017 tarihleri arasında kabul edileceği bildirilmektedir.

Mersin Liman Başkanlığının duyuru metni ile söz konusu sınava katılmak için sunulacak onaylı belge ve belgenin alınması için geminin kayıtlı olduğu birlik, dernek ve kooperatife verilecek dilekçe örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek.1 Mersin Liman Başkanlığı Duyuru Metni

Ek.2 Dilekçe Örnekleri