Sirküler: 196/18                                                                                                                             08.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Sayısal Takograf Uygulaması Kapsamında Verilen ST Sürücü Kartları ve Yetki Belgeleri Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 02.08.2018 tarih ve 11772 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında ST sürücü,şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütüldüğü belirtilerek; 2017/KDGM-4/ST Sayılı Genelgenin 5. hükmü gereğince;

1. ST kartı sahiplerinin ST sürücü kartında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir Kart Verme Otoritesine gönderecekleri, aynı zamanda ST sürücü kartlarında kaydedilen verilerin araç sahipleri tarafından da Kart Verme Otoritesine göndereceği, araç yetki belgesi sahiplerinin sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olacağı,

2. Yetki Belgesi sahiplerinin, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri şirket kartı kullanmak suretiyle geriye dönük 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer aylık periyotlarla dijital ortamda arşivleyeceği ve bu veriyi ayda bir Kart Verme Otoritesine göndereceği,

Söz konusu uygulamanın yük taşımacılığı yapan sürücü ve şirketlerin yanı sıra yolcu taşımacılığı yapan şirket için de geçerli olacağı bildirilmektedir.

Yukarıda bahsedilen verilerin kaydedileceği internet sitesi ile verilerin nasıl yükleneceğini anlatan kılavuza ilişkin linkler, bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı