Sirküler: 196/19                                                                                                                           22.05.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk.Genelge

İlgi     : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 14.05.2019 tarih ve E.37574 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, projesi bulunan tesislerin projelerinin güncellenmesi, projesi bulunmayanların ise prosedüre uygun hale getirilmesi ve bu tesislerin mukavemetinin ölçülmesi ile belirtilen hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacına yönelik olarak hazırlanan 2019/5 No’lu “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge”nin Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün web sitesinde (www.didgm.gov.tr) yayınlandığı bildirilmektedir.

2019/5 No’lu “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge”nin bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk.Genelge