Sirküler: 197/17                                                                                                                                  31.05.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi Hk.

Bir örneği ekte sunulan Deniz Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi, 30.05.2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yönerge