Sirküler: 198/17                                                                                                                              31.05.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ACİL VE ÖNEMLİDİR

Konu : Soğuk Zincir Taşıması Yapan Firmalar Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 30.05.2017 tarih ve 8806 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmasına (ATP) 25 Nisan 2012 tarih ve 6298 sayılı Uygun Bulma Kanunu ile ülkemizin taraf olduğu, söz konusu anlaşma kapsamında frigofirik (soğutuculu) karayolu taşıtları başta olmak üzere özel nakliye ekipmanlarına (yalıtımlı, soğutmalı ve ısıtmalı ekipmanlar) ATP Uygunluk Belgesi verilmesinin şart koşulduğu, ayrıca ATP Anlaşması kapsamında yapılacak test, onay ve belgelendirme işlemlerinin 15 Mayıs 2017 tarihi itibariyle yetkilendirilen TSE tarafından başlandığı belirtilerek, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ATP Anlaşması kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere soğuk zincir taşımacılığı faaliyetinde bulunan firma sayısına ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu nedenle, firmanız faaliyetleri arasında soğuk zincir taşımacılığı faaliyeti bulunup bulunmadığı hususunda  05 Haziran 2017 tarihine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) bilgi verilmesini, aksi takdirde mevcut Odamız ilgili meslek grupları listesinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletileceği hususunu bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter