Sirküler: 2/18                                                                                                                                                  04.01.2018

 

ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: (a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2018 tarih ve E.433 sayılı yazısı.

(b) 26.12.2017 tarih ve 413 numaralı sirkülerimiz.

Bir örneği ekte sunulan ilgi (a) yazıda; denizyolu ile gelen yükün alıcıya teslim işlemlerine yönelik olarak tüm ilgili sektör taraflarının hakları gözetilerek, malların taşıyan ya da adına hareket eden tarafından düzenlenen Yük Teslim Talimat Formu (Yük Teslim Belgesi) karşılığı tesliminin gerçekleştiği, ancak Yük Teslim Talimat Formu ile yapılan hizmet bedelinin, farklı ve zaman zaman aşırı ücret uygulandığı belirtilerek ülkemiz limanlarında standart bir tarife uygulanması gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 2018 yılında Yük Teslim Talimat Formu için konşimento başına 150 TL (YüzElliTürkLirası) tavan ücreti uygulanacağı, ayrıca her takvim yılı başında bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artacak şekilde düzenleneceği belirtilmektedir. 2018 yılı için ilgi (b) yazımız ile duyurulan “2018 Yılı Teslim Belgesi ve Konşimento Ücretleri Tarifesi” yeniden düzenlenmek üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Yük Teslim Talimat Formuna ilişkin bedellerin yazıda belirtilen tarifeye göre alınması hususunu önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi (a) Yazı