Sirküler: 20/18                                                                                                                                     17.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 11.01.2018 tarih ve 733 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşmasının 17 Nisan 2014 tarihinde imzalandığı ve 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği, 27 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmede hali hazırda sadece mal ticaretini düzenleyen STA’nın, hizmet ticareti ve yatırımları içerecek şekilde genişletilmesinin uygun görüldüğü ve STA kapsamında hizmet ticareti müzakerelerine ilişkin bilgi notuna www.tobb.org.tr’den (Hizmetler başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Diğer Duyurular) ulaşılabileceği bildirilerek, Malezya ile yürütülecek hizmet ticareti müzakerelerinde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ve olabilecek görüş ve önerilerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 18 Ocak 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter