Sirküler: 200/18                                                                                                                                    08.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Tüm Nüshalarının Dijital Ortama Aktarıldığı Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.07.2018 tarih ve 11687 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilk basımından günümüze kadar yayınlanan tüm nüshalarının “http://www.ticaretsicil.gov.tr” adresinde yayınlandığı, aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile MERSİS entegrasyonunun sağlanarak ilanların elektronik ortamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine intikalini hedefleyen dijital dönüşüm projesi çalışmalarına başlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı