Sirküler: 203/19                                                                                                                                      28.05.2019

 

                                                                           ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Liman Tek Pencere Sisteminin Devreye Alınması Hk.

İlgi     : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün bila tarih ve E.124373 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Ticaret Bakanlığı koordinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Liman Tek Pencere Sisteminin işleyişine ilişkin Protokolün 08.01.2019 tarihinde imzalandığı, Protokole istinaden gemi atık bildirimlerinin Liman Tek Pencere Sistemi (LTP) uygulaması ile entegrasyon çalışmaları ve bilgi işlem altyapısının oluşturulması sonrasında pilot limanda test çalışmalarının yapıldığı ve söz konusu test çalışmalarının tamamlandığı, gemi atık bildirimi işlemlerine ilişkin olarak LTP Uygulamasının ülkemizin tamamında 17 Haziran 2019 tarihi itibariyle devreye alınacağı bildirilmektedir.

Liman Tek Pencere Sisteminin devreye alınması kapsamında olası aksaklıkların önlenebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda detaylı olarak açıklanmaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı