Sirküler: 207/19                                                                                                                                    30.05.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu :  Askeri Fabrikalara Mal ve Hizmet Tedariği Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 15.05.2019 tarih ve 5176 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 adet askeri fabrikaya söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek üzere Onaylı Tedarikçi Firma listelerinin hazırlanması çalışmalarına devam edildiği ve söz konusu listelere firma başvurularının alındığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı