Sirküler : 208/18                                                                                                                               28.08.2018

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 15.08.2018 Tarih ve 12346 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan İlgi yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 09.08.2018 tarih ve  61646 saylı yazısına istinaden; ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibarıyla, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişin Sözleşme (COTIF) ve C Eki olan Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik’e (RID) ise 1 Haziran 1985 itibarıyle taraf olduğu ve bu anlaşmalara dair mevzuat çalışmalarının tamamlandığı belirtilmektedir.

Aynı yazıda, ADR anlaşmasının A ve B ekleri ile RID hükümlerinin uyumlaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her altı ayda bir düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantıları (WP.15/AC.1) düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir.

Buna göre, 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek söz konusu toplantıya sunulmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturacak ve ilgi yazıda belirtilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org)gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Yazı