Sirküler: 208/19                                                                                                                                             30.05.2019

 

                                                                           SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Hollanda İle İkili İlişkilere Yönelik Sorun ve Çözüm Önerilerinin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.05.2019 tarih ve 5626 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı ile Türk ve Hollandalı iş insanlarının katılımıyla düzenlenecek İş Forumu/yuvarlak masa Toplantısının 4-5 Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenleneceği bildirilerek, söz konusu toplantı hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonunda imzalanacak Protokolde yer almak üzere Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter