SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 10.01.2020 tarih ve 390 sayılı, “Yurtdışı İş Gezisi Destek Programı Uygulama Esasları Revizyonu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter