Sirküler: 211/18                                                                                                                                         31.08.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar Hk.

İlgi    : (a) Dışişleri Bakanlığının 30.07.2018 tarih ve 49235715-626.70-2018/14162702 sayılı yazısı.

(b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 16.08.2018 tarih ve 12421 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ile Dışişleri Bakanlığından alındığı bilidrilen  ilgi (a) yazıda; ABD Yönetiminin “Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) çekilmesi ve İran’a yaptırım uygulanması kararı çerçevesinde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Bakanlıklarına tevdi edilen, yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşlara ilişkin listenin daha önceden 22.05.2018 tarih ve 10277076-545.8.02-2018/13880722 sayılı yazı ile iletildiği, bu defa söz konusu karar sonrasında İran’la ekonomi, ticaret ve enerji alanında ilişkileri bulunan ülkeleri ziyaret eden ABD heyeti ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgi (b) yazıda belirtilen şirket ile iş yapan Türk veya başka ülkeden herhangi bir şirketin muhakkak kara listeye alınacağının iletildiği belirtilerek bu şirketle çalışan ve ilgi (b) yazıda belirtilen Türk şirketlerinin uyarılmasının rica edildiği bildirilmektedir.

İlgi (b) yazıda belirtilen kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgiler Odamızda mevcut olup, konuyla ilgilenen üyelerimiz, talepleri halinde  ilgi (b) yazıyı Odamızdan temin edebileceklerdir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter