Sirküler: 212/19                                                                                                                                                    10.06.2019

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının bila tarih ve E.1773 sayılı, “Yunan Makamlarınca Uygulanan İdari Yaptırım”ı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı