Sirküler: 213/17                                                                                                    21.06.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 09.06.2017 tarih ve 36712415-160.99-E.83009 sayılı, “Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hk.Uluslararası Sözleşme Kapsamında Yapılacak Belgelendirme İşlemleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı