Sirküler: 215/18                                                                                                                                     04.09.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

                                                                        SÜRELİDİR

 

Konu : Körfez Ülkeleri İhracatında Karşılaşılan Sorunlara Dair Görüşlerin Bildirilmesi Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.08.2018 tarih ve 12815 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Standardizasyon Teşkilatı (GSO) yetkililerinin Körfez ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ticarette teknik engel yaşanan ürün/ürün gruplarını belirlemek ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen kalite kontrol çalışmalarını incelemek üzere 3 Temmuz 2018 tarihinde TSE Gebze Kampüsüne bir ziyaret gerçekleştirdiği, söz konusu ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda ülkemiz ile GSO (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) arasındaki ticarette sıkıntı yaşanan ürün/ürün gruplarının tespit edilerek GSO standartları ile TSE standartlarının uyumlaştırılmasına yönelik bir yol haritasının belirlenmesinin kararlaştırıldığı ve GSO ülkeleri ile ihracatımızda sorun yaşanan ürün/ürün gruplarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, anılan ülkelerle ihracatımızda önem teşkil eden ürün/ürün grupları ile ihracatta karşılaşılan sorunların tespit edilerek konuyla ilgili değerlendirmelerin iletilmesi istenilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, GSO ülkeleri ile ihracatımızda önem teşkil eden ürün/ürün grupları ile ihracatta yaşanan sorunlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 07 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (e-posta:mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter