Sirküler: 216/17                                                                                                            30.06.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : İhracat ve İthalat İşlemlerinde Kullanılan Belgelerde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüş Talebi Hk.

 

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.06.2017 tarih ve 10465 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; 28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon Kurulu Toplantısında taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirme yapılması yönünde bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verildiği bildirilerek, TOBB tarafından yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan belgelerin temin maliyetleri ile alınan belgelerden mükerrer talep edildiği düşünülenlerin ve belge temininde yaşanan sorunların iletilmesi istenilmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda hazırlanacak görüş ve önerilerinizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere en geç 06 Temmuz 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks:0324-3295230,E-Posta:mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter