Sirküler: 218/18                                                                                                                                  05.09.2018

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı.

 

“Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin 62 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”05.09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Karar ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

 

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter