Sirküler: 218/17                                                                                                  30.06.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 21.06.2017 tarih ve 47733750 sayılı, “Transit Gemi İşlemleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı