Sirküler: 219/19                                                                                                                                   12.06.2019

 

ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: 2019/16 Sayılı Genelge Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 29.05.2019 tarih ve 5654 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Suriye’de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla 2019/6 sayılı Genelgenin hazırlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu Genelgenin bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Genelge