Sirküler:219/17                                                                                                          05.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Odamız koordinasyonunda, ilgili üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Türk Loydu eğitmenleri tarafından,

 

a.       Fumigasyon Operasyonlarının Emniyetli Gerçekleştirilmesi (3 gün, 09.30-17.00),

b.      Draft Sörvey ( 3 gün, 09.30-17.00) eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

 

Eğitim ücretleri ve eğitmenlerin tüm masrafları Odamızca karşılanacak olup, eğitim sonunda katılımcılara ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

 

Eğitim süresi her bir eğitim için 3’er gün olup, tamamına katılım zorunludur. Devamsızlığı olan katılımcıların kaydı silinerek katılım belgesi verilmeyecektir. Eğitime katılım için en az lise mezunu olunması gerekmektedir.

 

Eğitimler için en fazla 17 kişilik kontenjan öngörüldüğünden, üyemiz firmalardan her eğitim için birer talep alınabilecektir. Talep fazlalığı halinde müracaat tarihine göre katılım belirlenecektir.

 

Yukarıdaki şartlar kapsamında, Temmuz-Ağustos aylarında yapılması planlanan eğitimlere katılması uygun görülen firmanız ilgilisine ait katılım taleplerinin (Ek: Talep Formu) 12.07.2017 tarihine kadar Odamıza iletilmesini (gulsenakyildiz@mdto.org )  önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Eğitim Talep Formu