Sirküler: 22/19                                                                                                                                                 16.01.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ;

 

Konu : Akkuyu Nükleer Santrali İhale Duyuruları Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.01.2019 tarih ve 187 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; 12.05.2010 tarihinde Türkiye ile Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma kapsamında ülkemizde kurulması planlanan ilk nükleer santralin inşasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, söz konusu çalışmalar kapsamında daha önceden duyurulan ihale takviminin güncellendiği bildirilmektedir.

 

Güncellenen ihale takvimleri ile diğer ekler ilgi yazıda mevcut olup, web sitemiz “http://mdto.org.tr/akkuyu-nukleer-santrali-ihale-duyurulari-hk/” adresinde yayınlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter