Sirküler: 220/18                                                                                                                                           10.9.2018

 

 

SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Çin, Rusya, Meksika, Hindistan Ticaret Eylem Planlarına İliş.Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi    :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 06.09.2018 tarih ve 13187 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan pazarında Türkiye’nin ihracat ve yatırım imkanlarının arttırılması amacına dönük olarak hazırlanan taslak “Ticaret Eylem Planları (2019-2021″nın incelenerek, olası görüşlerin Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, bir örneği ekte sunulan taslak eylem planlarının incelenerek, olası görüş ve önerilerinizin, 14 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Taslak Eylem Planları