Sirküler: 220/19                                                                                                                                12.06.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.05.2019 tarih ve 5736 sayılı, “AB İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı Teklif Çağrısı” nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı