Sirküler: 221/18                                                                                                                                  10.9.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 31.08.2018 tarih ve E.65168 sayılı, “Tunus Makamları Tarafından Çeşitli Sektörlerde Yayımlanan İhale Duyuruları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı