Sirküler: 221/17                                                                                                         11.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Demiryolu Taşımacılık Faaliyetinde Bulunan Firmalara Getirilen Yetki Belgesi Zorunluluğu Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03.07.2017 tarih ve 10642 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; “Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği”nin 19.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Yönetmelik kapsamında yürürlük tarihinden itibaren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından özel ve kamu sektör firmalarına yetki belgesi verilmeye başlandığı belirtilerek, 29.09.2017 tarihine kadar yetki belgelerini almayan kurum ve kuruluşların çalışmalarının engelleneceği ve haklarında mevzuat kapsamında idari ve cezai işlem yapılacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı