Sirküler: 222/18                                                                                                                                            10.9.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 04.09.2018 tarih ve E.61185 sayılı, “Gemi Yakıt Tüketimi Verilerinin Toplanması ve IMO’ya Raporlanması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı