Sirküler: 223/17                                                                                                       11.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

Konu : Konteyner ve Liman Takip Sistemine Geçiş Sürecinde Gerekli Hazırlıkların Tamamlanması Hk.

İlgi     : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 06.07.2017 tarih ve 26286945 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; liman işletmelerinin sadeleştirilmesi ve tüm süreçlerin elektronik ortama alınması ve takip edilmesi amacıyla 12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 2017/3 sayılı Genelge ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı, 03.07.2017 itibariyle Mersin Gümrük Müdürlüğüne bağlı Mersin Uluslararası Limanı ve Gemlik Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlarda sistem çalışmalarını tamamlamış olan acentelerle pilot uygulamaya başlandığı, 07.08.2017 tarihine kadar ise tüm acentelerle ve tüm limanlarla aşamalı olarak hayata geçirileceği belirtilerek, liman işletmeleri ve acenteler tarafından konu ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılması ve eksikliklerin giderilmesi istenilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter