Sirküler: 223/18                                                                                                                                     11.9.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarih ve E.66384 sayılı, “Baltık Denizine Giriş Seyrine İlişkin Uyarı”yı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı