Sirküler: 224/18                                                                                                                                     12.09.2018

 

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Liman Tek Pencere Sistemi Hk.

İlgi    : (a) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 28.06.2018 tarih ve E.50533 sayılı yazısı.

(b) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 04.09.2018 tarih ve E.64960 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi (a) yazı ile; Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS) ve Liman Tek Pencere (LTP) sistemi ile ilgili tespit edilen sıkıntıların giderdiği, eski LBYS uygulamasının 15 Eylül 2018 tarihi itibarıyla kapatılmasına ve bu tarihten sonra gemi acentelerince bildirimlerin sadece LTP sistemi üzerinden yapılmasına karar verildiği belirtilerek;

1. 14 Eylül 2018 saat 24:00 öncesi liman çıkışı yapacak gemiler ile ilgili işlemlerin ilgi (a) yazıda belirtildiği üzere iki sistem üzerinden gerçekleştirilmesi,

2. 14 Eylül 2018 saat 24:00 öncesi gelen ancak 15 Eylül 2018 ve sonrasında liman çıkışı yapacak gemiler için geliş işlemlerinin (ordino) iki sistem üzerinden, liman çıkış işlemlerinin ise sadece LTP sistemi (gemi acenteleri) ve yeni LYBS (liman başkanlıkları) üzerinden gerçekleştirilmesi,

3. 15 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında gelecek gemiler için bu kapsamdaki tüm işlemlerin LTP sistemi ve yeni LYBS kullanılarak gerçekleştirilmesi,

4. Kılavuzluk ve römorkör teşkilatları tarafından kılavuzluk ve römorkör ücretleri ile ilgili bildirimlerin yapılması için Kılavuzluk Bilgi Sisteminin kullanımına devam edilmesinin gerektiği, ayrıca LTP sistemi ve yeni LYBS uygulaması ile ilgili sorunlar ve bilgi ihtiyacı için ltp.didgm@udhb.gov.tr e-posta adresinin kullanılarak Genel Müdürlükleri ile irtibat kurulabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı