Sirküler: 225/14                                                                                                       08.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı”, 01.07.2014 tarih ve 29047 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu 02.06.2014 tarih ve 2014/6495 sayılı Kararnamenin Ekinde yer alan anlaşmalar listesi arasında, 01 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma” ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma” da yer almaktadır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 Ek-1. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

Ek-2. Liste