Sirküler: 226/19                                                                                                                                           25.06.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İliş.Usul ve Esaslar Hk.Yönerge

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 20.06.2019 tarih ve 6399 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgi yazısı ile, Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden de (www.tmkt.gov.tr) ulaşılabilen Genelgenin bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter