Sirküler: 229/18                                                                                                                                                                  21.09.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Hizmet İhracatçıları Birliğinin Faaliyetlerine Başladığı Hk.

İlgi    : Türkiye İhracatçılar Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 1140-03227 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Hizmet İhracatçıları Birliğinin 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazetede yayımlnan İhracat 2018/3 sayılı Tebliğ ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri bünyesinde ve merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulduğu, 17.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen Kuruluş Genel Kurulu ile Yönetim ve Denetim Kurullarının oluşturulduğu ve bu çerçevede faaliyetlerine başladığı belirtilerek, Hizmet İhracatçıları Birliğinin hizmet alanında ülkemizin ilk ve tek Birliği niteliğinde olduğu ve yıllık ihracatının 50 milyar Dolar seviyelerine ulaştığı bildirilmektedir.

İlgi yazı ekinde bulunan, Hizmet İhracatçıları Birliği ve faaliyetlerini tanıtım amacıyla hazırlanan bilgi notunun bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Hizmet İhracatçıları Birliği Bilgi Notu