Sirküler: 229/17                                                                                                        20.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’nin 12.07.2017 tarih ve IG/00060/CS/HA sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile,  27 Temmuz 2017 Perşembe günü Türk Loydu tarafından Tuzla/İstanbul’da 1 gün süre ile ücretsiz olarak gözetim firmalarına yönelik “EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi-Akreditasyon Standardı Bilgilendirme Semineri” düzenleneceği bildirilmektedir.

Eğitimle ilgili detaylı bilgiler ek yazıda belirtilmiş olup, konuyla ilgilenen üyelerimizin ekte detaylı iletişim bilgileri bulunan Türk Loydu (0216-5813712, 0216-5813842, 0216-58137529) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter