Sirküler : 232/18                                                                                                                 27.09.2018

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Yurtdışı İş Gezisi Destek Programı Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 20.09.2018 tarih ve 13913 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; KOBİ’lerin yurtdışı gezilerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, bu gezileri daha nitelikli hale getirerek ihracat kapasitelerini arttırabilmek için KOSGEB ile yeni bir destek modeli için işbirliği gerçekleştirildiği, destek modeli ile birlikte belirlenmiş kriterler çerçevesinde sektörel olarak gerçekleştirilecek yurtdışı iş gezilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalı ile KOSGEB tarafından destekleneceği bildirilmektedir.

 

Konuyla ilgili detaylı bilgiler, bir örneği ekte sunulan “KOBİ’ler için Yurtdışı İş Gezisi Rehberi”nde mevcuttur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: Kobiler İçin Yurtdışı İş Gezisi Rehberi