Sirküler: 232/19                                                                                                                                        02.07.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 30.06.2019 tarih ve 6952 sayılı, “4. Uluslararası Atıkların Geri Dönüşümü ve Değerlendirilmesi Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı