Sirküler : 233/18                                                                                         27.09.2018                                                                                   

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

                                                                                       ÖNEMLİDİR

 

Konu : İhracat X-Ray Denetimleri Hk.

İlgi     : Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 25.09.2018 tarih ve 37452275 sayılı yazısı.

 

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda,  ihracata konu eşyaların bulunduğu konteyner ve taşıyıcı araçların X-Ray’e sevk işlemlerinin muayene sürecinin tamamlanmasına kadar neticelendirileceği, gümrük işlemleri tamamlanarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere bekleyen araç ve konteynerlerin (yapılan değerlendirme sonucu kabul edilebilir, makul gerekçeler içeren, ülke menfaatini ve güvenliğini tehdit edecek somut bilgi-belge bulunması veya süreci durduracak hukuki durum saklı kalmak kaydıyla) hareketlerinin engellenmeyeceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgi Yazı