Sirküler: 234/19                                                                                                                         03.07.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin 1266 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı“, 29.06.2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir.

Bu Karar 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Karar