Sirküler: 234/17                                                                                                     21.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Çekince ve Onaylanması Hakkında Karar” 13 Temmuz 2017 tarih ve 30123 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Sözleşmede yer alan çekince, aşağıda olduğu gibidir;

 

“ÇEKİNCE:

2009 yılında Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi”nde 15. Maddede Türkiye’nin, taraf olmadığı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası belgelere yapılan atıflar Türkiye’yi bağlamamaktadır. Söz konusu sözleşmenin imzalanması, Türkiye’nin bahse konu belgelere ilişkin hukuki tutumunda bir değişiklik olarak yorumlanamaz.”

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter